Одржавање зеленила

 

Ова служба врши послова планирања, одржавања и уређења јавних зелених површина, дефинисаних уговором са ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" општине Алексинац.

 

Наведеним Уговором, обухваћене су следеће јавне зелене површине:

- Кеј поред реке Моравице,

- Градски парк "Брђанка",

- Улични скверови код ОШ Љупче Николић, Општинског суда, Фонтане у центру града, Зелене и робне пијаце, Стадиона, Дома културе, Дома Христина Маркешић, Градског музеја,

- Улични дрвореди у улицама: Књаза Милоша, Момчила Поповића, Милана Тепића, Тихомира Ђорђевића, Максима Горког и кеја поред реке Моравице Културно историјски споменици на простору парка "Брђанка",

- Блоковско зеленило по посебном налогу Комуналне инспекције или у договору са кућним саветима стамбених зграда.

Поред наведених послова, врши и послове дате по налогу Комуналне инспекције

Наведена Служба, заинтересованим физичким и правним лицима пружа следеће услуге:

- Подизање и неговање тепих травњака,

- Производња и продаја цвећарског и дендролошког материјала,

- Подизање, одржавање и реконструкција зелених површина,·

- Производња парковске опреме (клупе, жардињере, реквизити за дечја игралишта),

- Заштита и неговање зеленила,

- Аранжирање пословних просторија,

- Савети из области пејзажне архитектуре и хортикултуре.

Шеф одељења Радне јединице Зеленила : Мирослав Стевановић

Контакт телефон: +381 18 808-304