Механизација, одржавање и производња

 

РЈ "Механизација, одржавање и производња" поред тога што се брине о техничкој исправности возила ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац, обавља и послове: израде контејнера за ПЕТ амбалажу, репарацију малих и великих контејнера за одлагања чврстог отпада, израду металних заштита дрвореда, парковске опреме...

 

Седиште РЈ "Механизација, одржавање и производња" Хала бившег Aуто-ремонта код моста на Морави

Механизација, одржавање и производња : Александар Спасић

Контакт телефон: +381 18 806602