О нама

 

Предузеће послује под називом Јавно комунално предузеће “Комуналне услуге”. ЈКП “Комуналне услуге” разврстано је у групу малих предузећа на основу чл. 7. Закона о рачуноводству и ревизији, са око 98 запослених радника.Задовољавајућа квалификационa структура запослених, солидна опремљеност возилима и радним машинама, уз одговарајућу унутрашњу организацију, обезбеђују да предузеће удовољи свим захтевима оснивача - Скупштине општине Алексинац и појединачним захтевима грађана и осталих корисника услуга.

 

Јавно Комунално предузеће “Комуналне услуге”, основано је 26.03.2007. године. Статус предузећа је јавно предузеће са имовином у власништву Републике Србије и оснивачем локалном самоуправом, где је имовина у власништву државе а управљање је у надлежности локалне самоуправе. Скраћено пословно име је ЈКП “Комуналне услуге” Алексинац.