Изношења и депоновања смећа

 

Радна јединица "Чистоћа" врши примарну делатност у оквиру ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац.

 

Поред изношења смећа, ова Служба обавља и послове уклањања крупног отпада, отпадног грађевинског материјала, а такође је задужена и за санацију дивљих депонија по налогу Комуналне инспекције.

 

Корисници којима се врши услуга иѕношења и депоновања смећа подељени су у 3 (три) категорине и то :

1. Мале кориснике,

2. Мала привреда, индивидуални потрошачи и

2. Велика привреда.

Пословођа Одељења Радне јединице Изношења и депоновања смећа :

Контакт телефон: +381 18 808-304