Oрганизовано хватање паса и мачака луталица прикуљање ПЕТ амбалаже

 

Референт организованог хватања паса и мачака луталица: Роберт Ристић

Контакт телефон: +381 18 808-304