. ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац www.jkpkomusl.rs

Добро дошли на званичну презентацију ЈКП “Комуналне услуге” Алексинац.

 • Интерни конкурс
 •  

  Предузеће

  Пословно име предузеће је:

  ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ" АЛЕКСИНАЦ.

  Скраћена ознака предузећа је:

  ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац.

  Лого предузећа симболише круг у коме је насликано слово К. Слово је обојено црном бојом и симболише назив предузећа, који је обојен валовима и то нараџастом и зеленом бојом. Ове 3 (три) боје симболишу три радне јединице, Зеленило, Чистоћу и Погребне услуге.

  Време трајања привредног субјекта је неограничено, по принципз going concern

  Регистарски број : 6102632056

  Метични број : 20274328

  Шифра делатности : 3811

  ЈБКЈС : 81688

  ПИБ : 104937224

   

  Текући рачуни предузећа код пословних банака су :

  - Vojvodjanska banka 325-9500800011212-72

  - Banka Intesa 160-274400-18

  - Halk banka 155-30496-90

  - Credit Agricole 330-49000382-18

  - UniCredit banka 170-30012866000-07

   

   

  ЈКП Комуналне услуге обављају следеће услуге / делатности :

  Сакупљање отпада који није опасан, погребне и сродне делатности, остали непоменути специфични грађевински радови, услуге уређења и одржавања околине, гајање садног материјала, поризводња контејнера за ПЕТ амбалажу, трговина на велико цвећем, садницама и луковицама, трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, трговина на мало на тезгама и пијацама, друмски превоз терета, третман и одлагање отпада који није опасан, услуге осталог чишћења, остале услужне активности подршке пословању, остале непоменуте личне услужне делатности, изнајмљивање и лицинг осталих машина, опреме и материјалних добара, ветеринарска делатност, поновна употреба раѕврстаних материјала, поправка електричне опеме.